ΑΟ218/2023 Β’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας: απορρίπτει την έφεση του ασφαλιστικού φορέα κατά της πρωτόδικης απόφασης, που επίσης απέρριψε την προσφυγή του εναντίον θετικής, για τον εντολέα μας, απόφασης ΤΔΕ για χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών χωρίς αναγγελία.

Δικηγόρος στην ένσταση της ΤΔΕ και μελέτη: Σ. Μαυρίδης (ΔΣΘ, 4474) – Δικηγόρος παρασταθείς στο Εφετείο: Κ. Χριστιάς (ΔΣΘ).

Μια σκέψη στο “ΑΟ218/2023 Β’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας: απορρίπτει την έφεση του ασφαλιστικού φορέα κατά της πρωτόδικης απόφασης, που επίσης απέρριψε την προσφυγή του εναντίον θετικής, για τον εντολέα μας, απόφασης ΤΔΕ για χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών χωρίς αναγγελία.”

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.