1237/2020 Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Β’ Τριμελές): Δικαίωση χήρας αποβιώσαντος συνταξιούχου χωρίς να καλύπτεται η 5ετία του γάμου.

Δικηγόρος ενάγουσας / σύνταξη προσφυγής / σύνταξη υπομνήματος: Σ.Μαυρίδης (ΔΣΘ, 4474).

1237/2020 Διοικ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης: Δικαίωση χήρας αποβιώσαντος συνταξιούχου χωρίς να καλύπτεται η 5ετία του γάμου

Δείτε στη σελίδα αυτή και την 877/2023 Β’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που απέρριψε ουσία την έφεση του ΕΦΚΑ και επικύρωσε την παραπάνω πρωτόδικη απόφαση.