ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ

Δικηγόρος παρ’Εφέταις, μέλος του ΔΣΘ από τον Αύγουστο 2013, υπό ΑΜ 10953.

Από το 2015, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον Τομέα του Δικαίου Επιχειρήσεων και του Εργασιακού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στον Κλάδο του Εταιρικού και Πτωχευτικού Δικαίου.

Υπ. Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το ADR Group σε εμπορικές και αστικές διαφορές από το 2013.

Νομικός Σύμβουλος σε ελληνικές εταιρείες με εκτεταμένη και πολυθεματική επιχειρηματική δράση (ενδεικτικά: αθλητικές υπηρεσίες, ξενοδοχειακές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστίασης και ψυχαγωγίας, λιανικό εμπόριο αθλητικού ρουχισμού, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ακινήτων).

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.