ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω και Νομικός Σύμβουλος.

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από τον Ιανουάριο του 1994, υπό ΑΜ 4474.

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. στο Ποινικό Δίκαιο (ΑΠΘ, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών).

Υποψήφιος κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. στο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).

Επαγγελματικά ασχολείται κυρίως με το Αστικό-Ενοχικό και το Εμπορικό Δίκαιο, τις επισφάλειες, το Δίκαιο των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας, τις συμμορφώσεις με το Γενικό Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, το Εργατικό Δίκαιο, τα ζητήματα απασχόλησης, τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Εχει πιστοποιηθεί από την “TUV AUSTRIA HELLAS” ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (cert.DPO Executive) στο Γεν.Καν. Πιστοποίησης Προσώπων και στο Γεν.Καν. Πιστοποίησης DPO Executives (αρ.πιστ. 1029201800020).

Εχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα συμμόρφωσης φορέων του Δημοσίου αλλά και ιδιωτικών εταιριών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Είναι Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατάγεται από την Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης και την προσφυγική Καλλίπολη του Νομού Πέλλας. Το 1987 αποφοίτησε από το ιστορικό 5ο Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της “IAPP“, της “Homo Digitalis“, της “Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας” και της “EADPP“.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.