ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ

Δικηγόρος παρ’Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας από το έτος 2013 έως και το έτος 2015, οπότε και εντάχθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, υπό ΑΜ 11307.

Aπόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος LL.M. στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με ειδίκευση στο Φορολογικό Δίκαιο και με αντικείμενο διπλωματικής εργασίας τη Λαθρεμπορία.

Μάχιμος δικηγόρος με αντικείμενο το Δημόσιο, το Ποινικό και το Αστικό Δίκαιο.

Διαθέτει, επιπλέον, εμπειρία σε θέματα Διοικητικού και Φορολογικού Δικαίου, σε ζητήματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου καθώς και σε ζητήματα Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού Δικαίου.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.