ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ

Δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης. Από το έτος 2002 μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 7036.

Το έτος 2000 απέκτησε πτυχίο από το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το έτος 2005 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στον Κλάδο Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα: «Το κοινοτικό εταιρικό δίκαιο στον Κανονισμό ΕΚ 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας». Το έτος 2014 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ολοκληρώνοντας τη φοίτησή του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής και των Τμημάτων Νομικής και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα «Ιατρικές πράξεις και ανοϊκοί ασθενείς».

Έχει γεννηθεί στην Κομοτηνή Ροδόπης την 01.07.1974. Το έτος 1992 αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Επαγγελματική εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου (Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Δίκαιο Κτηματολογίου και άλλα), Εμπορικού Δικαίου (Δίκαιο Εμπορικών εταιριών, Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών, Πτωχευτικό Δίκαιο και άλλα) και Ποινικού Δικαίου.

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.